Обложка
 
Мэнкью Н.Г.
Экономикс
 [Мәтін]: Оқулық.- Алматы, 2018.- 848 б.
Ключевые слова: Экономикс, қаржы, салық жүйесі
 

Оглавление 
 
1БӨЛІМ Экономикске кіріспе
1
 
Экономикс деген не?    
1
 
Экономист сияқты ойлау    
17
 
2БӨЛІМ Сұраныс пен ұсыныс - нарықтың қозғаушы күштері    
33
 
Сұраныс пен ұсыныстың нарықтық күші
33
 
Икемділік және оның қолданылуы    
59
 
Сұраныстың алғышарттары:тұтынушы таңдауы    
83
 
Ұсыныстың алғышарттары: бәсекелі нарықтағы фирмалар     
117
 
3БӨЛІМ Нарықтар, тиімділік жане әл-ауқат
151
 
Тұтынушылар, өндірушілер және нарық тиімділігі    
151
 
Ұсыныс, сұраныс және мемлекеттік саясат
169
 
4БӨЛІМ Қоғамдық сектор зкономикасы    
185
 
Салық жүйесі    
185
 
5БӨЛІМ Тиімсіз нарықтық ассигнация    
205
 
Қоғамдық игіліктер, ортақ ресурстар және әлеуметтік маңызды тауарлар    
205
 
Нарық сәтсіздігі және сыртқы салдар    
221
 
Ақпарат және мінез-құлық экономикасы
247
 
6БӨЛІМ Фирма мінез-құлқы және нарық құрылымы    
263
 
Фирмалардың өндірістік шешімдері    
263
 
I нарықтық құрылым: Монополия    
275
 
ІІ нарықтық құрылым: Монополистік бәсеке
301
 
III нарықтық құрылым: Олигополия     
317
 
7БӨЛІМ Нарық факторлары    
343
 
Нарық факторлары экономикасы    
343
 
8БӨЛІМ Теңсіздік    
375
 
Табыс теңсіздігі және кедейлік    
375
 
9БӨЛІМ Сауда    
397
 
Өзара тәуелділік және саудадан түсетін пайда    
397
 
МАКРОЭКОНОМИКАҒА КІРІСПЕ    
427
 
10БӨЛІМ Макроэкономика көрсеткіштері    
433
 
Ұлттық әл-ауқатты бағалау    
433
 
Өмір сүру құнының өлшемдері    
455
 
11БӨЛІМ Ұзақ мерзімдегі нақты экономика
471
 
Өндіріс және өсу    
471
 
Жұмыссыздық    
499
 
12БӨЛІМ Ұзақ мерзімдегі паиыздық мөлшерлеме, ақша және баға
523
 
Жинақ, инвестиция және қаржы жүйесі    
523
 
Негізгі қаржы құралдары    
545
 
Қаржы нарығы мәселелері    
559
 
Монетарлық жүйе    
579
 
Ақшаның көбеюі және инфляция    
597
 
13БӨЛІМ Ашық экономика макроэкономикасы    
617
 
Ашық экономика макроэкономикасы: негізгі концепциялар    
617
 
Ашық экономиканың макроэкономикалық теориясы     
631
 
14БӨЛІМ Қысқамерзімді экономикалық тербелістер    
647
 
Экономикалық циклдер    
647
 
Кейнсиандық экономика және IS-LM моделі    
667
 
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс
691
 
Монетарлық және фискалдық саясаттың жиынтық сұранысқа ықпалы
713
  Қысқамерзімді кезеңде инфляция мен жұмыссыздық арасындағы
 
таңдау
731
 
Ұсыныс тарапынан жүргізілетін саясат
761
 
15БӨЛІМ Халықаралық макроэкономика
775
 
Ортақ валюталық аймақтар және Еуропалық монетарлық одақ    
775
 
Қаржы дағдарысы және ұлттық қарыз    
795
 
Глоссарий    
815
 
Формулалар    
831

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2018 Библиотека (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.