Обложка
 
Кенни Э.
Батыс философиясының жаңа тарихы
 [Мәтін]: 1-том. Антика философиясы / ауд. А.С.Аяпбекова, Н.Т.Базарбай, А.Рыскиева // Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.- Алматы, 2018
Ключевые слова: Философия тарихы, Аристотель, Сократ, Платон, эпистемология
 

Оглавление 
 
Карта
10
 
Кіріспе
11
 
І Тарау. Бастау: Пифагордан Платонға дейін
23
 
Төрт себеп
23
 
Милет мектебі
26
 
Пифагордың ізбасарлары
32
 
Ксенофан
34
 
Гераклит
36
 
Парменид пен элеялықтар
41
 
Эмпедокл
45
 
Анаксагор
50
 
Атомистер
52
 
Софистер
55
 
Сократ
59
 
Сократ Ксенофонт көзімен
62
 
Сократ Платон көзімен
65
 
Сократтың өз философиясы
70
 
Сократтан Платонға дейін
74
 
Идеялар теориясы
78
 
Платонның «Мемлекеті»
88
 
«Заңдар» және «Тимей»
92
 
ІІ Тарау. Ой мектептері: Аристотельден Аугустинге дейін
98
 
Аристотель академияда
98
 
Аристотель – биолог
103
 
Ликей және оның оқу бағдарламасы
107
 
Аристотельдің риторика және поэзия туралы ойлары
110
 
Аристотельдің этика туралы трактаттары
115
 
Аристотельдің саяси теориясы
118
 
Аристотельдің космологиясы
125
 
Аристотель мен Платонның мұрасы
128
 
Аристотель мектебі
130
 
Эпикур
133
 
Стоицизм
135
 
Академиядағы скептицизм
140
 
Лукреций
141
 
Цицерон
143
 
Иудаизм және христиан діні
145
 
Империялық Стоя
147
 
Ерте христиан философиясы
152
 
Платон мен Аристотель ілімдерінің қайта өркендеуі
154
 
Плотин және Аугустин
155
 
ІІІ Тарау. Пікірталас өнері: Логика
159
 
Аристотель силлогистикасы
160
 
«Түсіндірмелер» және «Категориялар»
167
 
Аристотель уақыт және модальдылық туралы
175
 
Стоиктер логикасы
183
 
ІV Тарау. Білім және оның шегі: Эпистемология
195
 
Сократ заманына дейінгі эпистемология
195
 
Сократ, білім және білімсіздік
199
 
Білім және «Теэтет»
203
 
Білім және идея
207
 
Аристотельдің ғылым мен иллюзия туралы ойлары
213
 
Эпикур эпистемологиясы
219
 
Стоиктер эпистемологиясы
223
 
Академиялық скептицизм
226
 
Пиррондық скептицизм
230
 
V Тарау. Бәрі қалай болады: Физика
233
 
Континуум
234
 
Аристотельдің орын туралы ойлары
237
 
Аристотельдің қозғалыс туралы пайымы
240
 
Аристотельдің уақыт туралы байламы
242
 
Аристотель себептік байланыстармен өзгерістер туралы
246
 
Стоиктердің себептілік туралы ойлары
250
 
Себептілік байланыс және детерминизм
252
 
Детерменизм және еркіндік
254
 
VІ Тарау. Метафизика дегеніміз не?
257
 
Парменид онтологиясы
258
 
Платонның ойлары және ондағы проблемалар
264
 
Аристотельдің формалары
277
 
Мән және мәніс
279
 
Болу және тіршілік ету
286
 
VІІ Тарау. Жан мен сана
293
 
Пифагор метемпсихозы
293
 
Түйсіну һәм ойлау
296
 
Платон «Федонындағы» ажалсыздық
298
 
Жан анатомиясы
302
 
Платон сезімдік қабылдау жөнінде
305
 
Аристотельдің философиялық психологиясы
307
 
Сананың эллиндік философиясы
314
 
Ерік, сана және жан кейінгі антика заманында
317
 
VІІІ Тарау. Қалай өмір сүру қажет: Этика
325
 
Моральшыл Демокрит
325
 
Сократ ізгілік туралы
328
 
Платон әділдік және ләззат туралы
332
 
Аристотель евдемонизм жайында
335
 
Арситотель моральдық және зияткерлік ізгіліктер туралы
338
 
Рақат және бақыт
345
 
Эпикур гедонизмі
348
 
Стоиктер этикасы
351
 
ІХ Тарау. Құдай
362
 
Ксенофанның табиғи теологиясы
362
 
Сократ пен Платон Құдайға құлшылық жөнінде
364
 
Платон теологиясының дамуы
366
 
Аристотельдің қозғалмайтын қозғалтқыштары
370
 
Эпикур мен стоиктердің Құдай туралы ойлары
377
 
Сәуегейлік пен астрология туралы пайым
383
 
Плотин үштағаны
387
 
Хронология
394
 
Қысқартулар мен шартты белгілер
395
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
398
 
Иллюстрациялар
406

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2018 Библиотека (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.