Обложка
 
Битэм Э. Шарп Р.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу. ХХІ ғасырдағы оқыту дизайны
 [Мәтін] / ауд. С.К.Омарова"Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры.- Алматы, 2019.- 328 б.
Ключевые слова: Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу. ХХІ ғасырдағы оқыту дизайны [Мәтін] / Э. Битэм, Р. Шарп; ауд. С.К.Омарова"Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры.- 2-бас.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2019.- 328 б.- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қ
 

Оглавление 
 
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу
9
 
Құрастырушылар
10
 
Екінші басылымға алғы сөз
17
 
Алғыс білдіру
20
 
Педагогиканы қайта зерделеуге кіріспе
21
 
IБӨЛІМ. Дизайн принциптері мен практикасы
31
 
1 -тарау.Технологиялар көмегімен жетілдірілген білім алу
34
 
2-тарау.Технологиялық бай ортада белсенді оқытуды жобалау
47
 
3-тарау.Кешенді оқыту орталары
65
 
4-тарау.Дизайндағы оқытушының міндеттері
80
 
5-тарау.Практикада басшылыққа алынатын қүралдар мен ресурстар
94
 
6-тарау.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде оқыту нәтижелерінің сапасын көтермелейтін оқыту дизайнының сипаттамасы
120
 
7-тарау.Оқытушылардың жобалау практикасын қолдау қүралы ретіндегі оқу дизайны
137
 
8-тарау.Оқу дизайндары мен паттерндері арқылы практик тәжірибесімен танысу
151
 
9-тарау.Ашық ресурстардың дизайндау практикасына ықпалы
163
 
II БӨЛІМ.Контексте оқытуға арналған дизайн
177
 
10-тарау. Курс топтарында оқыту үшін дизайндау
180
 
11-тарау. Дизайнөнері
193
 
12-тарау. Кәсіби оқытуға арналған іс-әрекеттік дизайн
204
 
13-тарау. Практикаға арналған дизайн
219
 
14-тарау. Продюсер-студент университет келбетін өзгертуде
233
 
15-тарау. ЬАМЗ қауымдастығы
246
 
16-тарау. Мобильді оқытудағы дизайндау принциптері
261
 
17-тарау. Бүлыңғыр болашаққа арналған оқыту дизайны
275
 
III БӨЛІМ Ресурстар
301
 
1 -қосымша. Адамдардың қалай оқып-үйренетінін түсінуге арналған үш (жарым) түғыр
301
 
2-қосымша. Блумның білім беру мақсаттары таксономиясына негізделген цифрлық және ақпараттық сауаттылық таксономиясы
305
 
3-қосымша. ЗСОЫІІБ-дің жеті тірегіне байланысты цифрлық және ақпараттық сауаттылық таксономиясы    
311
 
4-қосымша. Білім алушылардың ерекшеліктері және олардың дизайндауға ықпалы
314
 
5-қосымша. Оқу қызметінің дизайны:сауалдарды тексеру тізімі
316
 
6-қосымша. Студенттердің оқу тәжірибесі туралы бірқатар іргелі шешімдер
319
 
7-қосымша. Віие Зкіез-ті жоспарлауға арналған бақылау сүрақтарының тізімі
321
 
8-қосымша. Рецензенттердің тексеру сүрақтарының тізімі    
323
 
9-қосымша. Электрондық оқытудың бағалау критерийлері
325

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2019 Библиотека КазНАУ (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.