Обложка
 
Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С.
Әлеуметтану негіздері
 [Мәтін] / ауд. М.И.Амандосова, Ж.Бөрібаева, Г.Ғ.Қалдыбаева [ж.т.б.] // Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.- Алматы, 2018
Ключевые слова: Әлеуметтану (Социология), қоғамдық құрылым, девиантты, стартификация, денсаулық сақтау, білім және дін, саясат және экономика, әлеуметтік өзгерістер
Сый 2018 ж.  

Оглавление 
 
Кіріспе
29
 
Басты ұстанымдар
29
 
Қоғам туралы ілім
31
 
Әлеуметтану дегеніміз не?
32
 
Әлеуметтік қиял
32
 
Әлеуметтану - қоғам туралы ғылым
34
 
Әлеуметтанудың пайда болуы
35
 
Әлеуметтанудың негізін салушылар: Конт,Спенсер, Маркс, Дюркгейм және Вебер
35
 
Огюст Конт (1798-1857)
35
 
Герберт Спенсер (1820-1903)
36
 
Карл Маркс (1818-1883)
36
 
Эмиль Дюркгейм (1858-1917)
37
 
Макс Вебер (1864-1920)
38
 
Америка Құрама Штаттарындағы әлеуметтану
38
 
Уильям Эдуард Дюбуа (1868-1963)
38
 
Джейн Аддамс (1860-1935)
39
 
Әлеуметтанудағы негізгі көзқарастар
39
 
Құрылымдық-функциялық теория
39
 
Құрылымдық-функциялық теорияның негізіндегі болжамдар
40
 
Құрылымдық-функциялық теорияны қолдану
41
 
Конфликт теориясы
42
 
Символдық интеракционизм теориясының тұжырымдары
43
 
Символдық интеракционизм теориясын қолдану
43
 
Ауыспалы объективтер
44
 
Құрылымдық-функциялық теория: жезөкшеліктің функциялары
44
 
Конфликт теориясы: ресурстар теңсіздігі және жезөкшелік
44
 
Символдық интеракционизм теориясы: жезөкшелер өздеріне деген сенімін қалай жоғалтпайды?
44
 
Қоғамды зерттеу
45
 
Бірінші қадам: мәселенің қойылуы
47
 
Екінші қадам: негіз әзірлеу
47
 
Айнымалы шамаларды түсіну
47
 
Айнымалы шамаларды анықтау
47
 
Сынамаларды таңдау
48
 
Үшінші қадам: мәлімет жинау
48
 
Төртінші қадам: үлгісін табу
48
 
Бесінші қадам: теория түзу
48
 
Зерттеу әдістері
50
 
Эксперимент
50
 
Сауалнама
50
 
Қатыса отырып бақылау
54
 
Контент талдау
56
 
Қолданыстағы статистиканы пайдалану
57
 
Әлеуметтанушылар: олар немен айналысады?
58
 
Бакалавр әлеуметтанушылар
58
 
Колледж және университеттегі әлеуметтанушылар
58
 
Үкіметтегі әлеуметтанушылар
59
 
Бизнестегі әлеуметтанушылар
59
 
Коммерциялық емес ұйымдардағы әлеуметтанушылар
59
 
Қоғам қызметіндегі әлеуметтанушылар
60
 
Бұл бізге не береді?
60
 
Қорытынды
60
 
Сын ойлау
61
 
Мәдениет
63
 
Мәдениетке кіріспе
64
 
Мәдениетке теориялық көзқарас
64
 
Құрылымдық-функциялық әдіс
64
 
Конфлик әдісі
65
 
Символдық интеракционизм теориясының ұстанымы
65
 
Адам мінез-құлқының негіздері: мәдениет және биология
66
 
Мәдениетке жалпы көзқарас
66
 
Мәдениет – мәселенің шешімін табатын құрал    
66
 
Мәдениет - салыстырмалы шама
67
 
Мәдениет - әлеуметтік өнім
68
 
Биологиялық көзқарас
70
 
Мәдениет таратушылар
70
 
Тіл
70
 
Тіл - мәдениеттің бейнесі
71
 
Тіл - символ ретінде
71
 
Тіл - қалып ретінде
72
 
Құндылықтар
73
 
Нормалар
73
 
Дәстүрлер
74
 
Ғұрыптар
75
 
Заңдар
75
 
Әлеуметтік бақылау
75
 
Мәдени әркелкілік және өзгеріс
77
 
Субмәдениет және контрмәдениет
77
 
Ассимиляция ма, мультимәдениет пе?
78
 
Case study: кереңдікті субмәдениет ретінде тану
78
 
Мәдени әркелкілік пен өзгеріс бастаулары
80
 
Қоршаған орта
80
 
Оқшаулану
80
 
Мәдени сіңісу
80
 
Технология
80
 
Бұқаралық ақпарат құралдары
83
 
Басымдыққа ие мәдени тақырыптар
83
 
Case study: америкалық жұлдыздар мәдениеті
83
 
Мәдени әркелкілік пен өзгерістің салдары
84
 
Мәдени артта қалу
84
 
Мәдени соққы
85
 
Жаһандану
85
 
Жаһандану көздері
85
 
Жаһанданудың ықпалы
86
 
Мәдени ықпал
86
 
Экономикалық ықпал
86
 
Жаһанданудың ықпалы
87
 
Бұл бізге не береді?
89
 
Қорытынды
89
 
Сыни ойлау
90
 
Әлеуметтену
91
 
Әлеуметтену деген не?
92
 
Адам болуды үйрену
92
 
Маймылды енесінен айырып, оқшау өсіру
92
 
Адамды бағып-қағудың қажеттігі
92
 
Әлеуметтену жөніндегі теориялық көзқарастар
94
 
Құрылымдық-функңиялық теория
94
 
Конфликт теориясы
95
 
Символдық интеракционизм
95
 
«Мен» тужырымдамасы
96
 
Рөлді қабылдау
97
 
Әлеуметтену агенттері
99
 
Отбасы
99
 
Қатарластар
101
 
Мектептер
102
 
Бұқаралық ақпарат құралдары
102
 
Дін
104
 
Қауымдастық
104
 
Өмір жолындағы әлеуметтену
105
 
Балалық шақ
105
 
Жастық шақ
106
 
Ересек өмір
107
 
65 жас және одан жоғары
108
 
Қайта әлеуметтену
109
 
Арнайы мекемелер
110
 
Бұл бізге не береді?
110
 
Қорытынды
111
 
Сыни ойлау
111
 
Қоғамдық құрылым және әлеуметтік қарым-қатынас
112
 
Өзара тәуелді күштер: қоғамдық құрылым және әлеуметтік өзара әрекеттестік
113
 
Қоғамдық құрылымдар
113
 
Мәртебе
113
 
Case study: нәсілдің мәртебелік сипаты
114
 
Рөлдер
116
 
Институттар
117
 
Негізгі институттар
117
 
Институттардың өзара тәуелділігі
119
 
Институттардың тұрақтылық немесе теңсіздік агенттері ретіндегі сипаты
119
 
Әлеуметтік эволюция және ыдырау
120
 
Аңшылық-терімшілік қоғамдар
120
 
Бағбаншылық қоғамдар
121
 
Егіншілік қоғамдар
121
 
Индустриялық қоғамдар
122
 
Постиндустриялық қоғамдар
122
 
Case study: институттар жоғалған кез
123
 
Бұзылған қоғам
123
 
1963 жылға дейінгі оджибуей қоғамы
123
 
Өзгеріс
124
 
Оджибуейдің болашағы
125
 
Әлеуметтану ғылымының жауабы
125
 
Әлеуметтік қарым-қатынас және күнделікті өмір
126
 
Күнделікті өмірді басқару
126
 
Қалыптар
126
 
Болмыс туралы келісу
128
 
Драматургия
128
 
Әсерлерді басқару
129
 
Case study: әсерді басқару және үйсіз балалар
132
 
Бұл бізге не береді?
133
 
Қорытынды
134
 
Сыни ойлау
134
 
Топтар, желілер және ұйымдар
135
 
Адами қарым-қатынастар
136
 
Әлеуметтік процестер
136
 
Айырбас
136
 
Ынтымақтасу
137
 
Бәсеке
137
 
Конфликт
138
 
Топтар
138
 
Топтың ауқымы
139
 
Диадалар
139
 
Триадалар
139
 
Топтың түрлері
140
 
Эталон топтар
140
 
Негізгі топтар
141
 
Case study: көгершін ұшырушылар және негізгі топтар
141
 
Қосалқы топтар
142
 
Топтағы өзара әрекет
143
 
Топтың көлемі
144
 
Топ мүшелерінің физикалық жақындығы
144
 
Коммуникация үлгілері
144
 
Ынтымақтастық
144
 
Топтық конформизм
145
 
Милгрэм эксперименті
145
 
Конформизмге жүргізілген соңғы зерттеулер
146
 
Шағын топтардағы конформизмді түсіндіру
146
 
Топтық шешімдер қабылдау
147
 
Таңдауды өзгерту
147
 
Әлеуметтік тораптар
148
 
Тораптағы ортаға тартылыс
148
 
Қуатты және әлсіз байланыстар
148
 
Қуатты байланыстар
149
 
Әлсіз байланыстар
149
 
Байланыстар мен топтар
151
 
Еріктілер қауымдастықтары
153
 
Қауымдастық
154
 
Компьютерлік тораптар мен қауымдастықтар
155
 
Кешенді ұйымдар
155
 
Бюрократияның «кемел түрі»: Вебер теориясы
156
 
Шынайы бюрократия: ұжым мәдениеті
157
 
Бюрократияға сын
158
 
Бұл бізге не береді?
159
 
Қорытынды
160
 
Сыни ойлау
160
 
Девиантты (қалыптан ауытқыған) мінез-құлық, қылмыс және қоғамдық бақылау
161
 
Конформизм және девианттылық
162
 
Конформизмді түсіну
162
 
Девианттылықты анықтау
163
 
Девианттылыққа теориялық көзқарастар
164
 
Құрылымдық-функциялық теория
164
 
Жағымсыз мінез-құлық: шиеленіс теориясы
165
 
Девианттылықтың аудандық сипаттамаларын түсіндіру: Ұжымдық тиімділік теориясы
167
 
Конфликт теориясы
169
 
Қылмысқа анықтама
169
 
Қылмысқа қатысу
170
 
Символдық интеракционизм теориялары
170
 
Дифференциалды ассоциация теориясы
170
 
Қорқытып-үркіту теориясы
171
 
Ат таңу теориясы
171
 
Адамның девианттылығын түсіндіру
172
 
«Девиант» атының таңылуының түсіндірмесі
172
 
Case study: Девианттылықты медицина тұрғысынан түсіндіру
172
 
Қылмыс
173
 
Мүліктік қылмыстар және зорлық-зомбылық
174
 
Шағым жасалмайтын қылмыстар
174
 
Ақ жағалылар арасындагы қылмыс
175
 
Қылмыстың корреляциясы: жас, жыныс, тап және нәсіл
178
 
Жас ерекшелігі
178
 
Жыныстық айырмашылықтар
179
 
Әлеуметтік және таптық айырмашылықтар
179
 
Нәсілдік айырмашылықтар
179
 
Қылмыс үрейі
180
 
Қылмыстық сот төрелігі жүйесі
181
 
Неге жазалаймыз?
181
 
Полиция
181
 
Соттар
182
 
Түрмелер
182
 
Түрме баламалары
183
 
Бұл бізге не береді?
184
 
Қорытынды
186
 
Сыни ойлау
186
 
Стратификация
187
  (қоғамдағы топтарды жіктеу)
 
Стратификация құрылымының түрлері
188
 
Касталық жүйелер
188
 
Таптық жүйелер
189
 
Таптар нешеу?
190
 
Маркс: буржуазия және пролетариат
190
 
Вебер: тап, мәртебе және билік
190
 
Әлеуметтік таптың нақты өлшемдері
191
 
Халықаралық деңгейдегі теңсіздік
192
 
Үш түрлі әлем: қарқынды дамыған елдер мен дамуы төмен елдердің арақатынасы
192
 
Құрылымдық-функциялық талдау: модернизация теориясы
194
 
Конфликті талдау: әлемдік жүйелер теориясы
195
 
Жаһандық теңсіздік және қарулы қақтығыстар
196
 
Жаһандық теңсіздік және соғыстар
196
 
Жаһандық теңсіздік және лаңкестік (терроризм)
197
 
Case study: ислам терроризмі
198
 
АҚШ-тағы теңсіздік
199
 
Экономикалық теңсіздік
199
 
Әлеуметтік тап мәселелерінің салдары
201
 
Теңсіздік жөніндегі теориялық көзқарастар
201
 
Құрылымдық-функциялық теория
202
 
Сыни ескертулер
202
 
Конфликт теориясы
203
 
Сыни ескертулер
204
 
Символдық интеракционизм
204
 
Әлеуметтік тап деңгейінің детерминанттары
205
 
Микроқұрылым: жеке мүмкіндіктер
205
 
Макроқұрылым: еңбек нарығы
206
 
Америкалық арман: идеология және шындық
207
 
Жоғары ұтқырлықты түсіндіру
208
 
Әлеуметтік тап пен қоғамдағы өмір
209
 
Кедейлік
209
 
Халықтың кедей топтары
209
 
Кедейліктің себептері
211
 
Кедейлік сана-сезім
211
 
Өзгермелі жұмыс нарығы
212
 
Кедейлік шегінде өмір сүретін топтар / Халықтың табысы төмен жіктері
212
 
Жұмысшы табы
213
 
Орта тап
215
 
Жоғарғы тап
215
 
Әлеуметтік тап және қоғамдық саясат
216
 
Лайықты еңбекақы талап ету қозғалыстары
216
 
Білім алу мүмкіндіктерін арттыру
217
 
Бұл бізге не береді?
218
 
Қорытынды
219
 
Сыни ойлау
220
 
Нәсілдік және этностық теңсіздік
221
 
Нәсіл және этнос
222
 
Нәсілдік және этностық теңсіздіктерді түсіну
222
 
Нәсіл мен этностың әлеуметтік құрылымы
222
 
Көпшілік және азшылық топтар
223
 
Өзара әрекетке түсудің үлгілері
224
 
Плюрализм
224
 
Ассимиляция
225
 
Конфликт
225
 
Нәсілдік және этностық теңсіздіктерге теориялық көзқарастар
226
 
Құрылымдық-функциялық теория
226
 
Конфликт теориясы
228
 
Символдық интеракционизм
228
 
Нәсілдік және этностық теңсіздіктің орнауы
229
 
Бұрмаланған пікір
229
 
Бұрмаланған пікірдің себептері
230
 
Бұрмаланған пікірге бейімделу: өздігінен орындалатын болжам
232
 
Дискриминация
232
 
Сегрегация
234
 
Case study: нәсіл/ этнос / ұлт және сатып алу құқығынан айыру
235
 
Заңдастырылған нәсілшілдік
236
 
Дискриминацияның артуы
236
 
АҚШ-тағы нәсілдік және этностық теңсіздік
237
 
Ақ нәсілді америкалықтар
238
 
Ақ нәсілділер
238
 
Ақ нәсілдің бірегейлігі
239
 
Ақ нәсілдің артықшылығы
239
 
Афроамерикалықтар
239
 
Тарихи шолу
239
 
Қазіргі жағдай
240
 
Латын америкалықтар
241
 
Тарихи шолу
241
 
Ағымдағы жағдаят
242
 
Өзекті мәселелер
243
 
Америкалық азиаттар
244
 
Тарихи шолу
244
 
Ағымдағы жағдаят
244
 
Өзекті мәселелер
246
 
Байырғы америкалықтар
246
 
Тарихи шолу
246
 
Қазіргі жағдай
247
 
Америкалық арабтар
248
 
Тарихи шолу
248
 
Қазіргі жағдай
248
 
Өзекті мәселелер
249
 
Аралас нәсілді америкалықтар
250
 
АҚШ-тағы нәсілдік және этностық теңсіздіктің болашағы
250
 
Теңсіздікпен күрес: нәсіл ме әлде тап па?
250
 
Теңсіздікті жеңу стратегиялары
251
 
Жаңа нәсілдік / этностық бөлініс пе?
251
 
Бұл бізге не береді?
252
 
Қорытынды
252
 
Сыни ойлау
253
 
Жыныс, гендер және жыныстық қатынас
254
 
Жыныс пен гендерді түсіну
255
 
Жыныс пен гендер
255
 
Түрлі мәдениеттердегі гендерлік рөлдер
256
 
Гендерлік теңсіздікке теориялық көзқарастар
257
 
Құрылымдық-функциялық теория: еңбек бөлінісі
258
 
Конфликт теориясы: сексизм және дискриминация
258
 
Символдық интеракционизм: күнделікті өмірдегі гендерлік теңсіздік
259
 
Гендер әлеуметтік құрылыс және әлеуметтік құрылым ретінде
259
 
Гендерлік бірегейлік
260
 
Биологиялық айырмашылықтарды арттыру
261
 
«Гендерді қалыптастыру»
261
 
Гендер - әлеуметтік құрылым
262
 
Гендерлік негіздегі денсаулық, білім және табыс теңсіздіктері
262
 
Денсаулық
263
 
Білім
263
 
Білім алу
263
 
Сала таңдау
265
 
Жұмыс және табыс
267
 
Түрлі кәсіп, әртүрлі табыс
267
 
Бірдей кәсіп, әртүрлі табыс
269
 
Гендер және билік
270
 
Әлеуметтік институттардағы билік теңсіздігі
270
 
Қарым-қатынастардағы билік теңсіздігі
270
 
Case-study: жыныстық қатынасқа итермелеу
271
 
Сексизмге қарсы күрес
271
 
Феминистік қозғалыс
272
 
Сексизм және нәсілшілдікпен күрес
273
 
Жыныстық айырмашылық әлеуметтануы
273
 
Жыныстық қатынас сценарийлері
274
 
Некеге дейінгі және жасөспірімдік жыныстық қатынас
274
 
Некедегі жыныстық қатынас
276
 
Жыныстық азшылықтар
276
 
Қоғамдағы гомосексуализм
276
 
Қорытынды
279
 
Сыни ойлау
279
 
Денсаулық және денсаулық сақтау
281
 
Денсаулық және денсаулық сақтау - әлеуметтік мәселе
282
 
Ауруға теориялық көзқарастар
282
 
Құрылымдық-функциялық теория: науқастың рөлі
282
 
Науқас рөлін анықтау
283
 
Науқас адам рөлін сынау
283
 
Конфликт теориясы: медикализация
284
 
Символдық интеракционизм теориясы: ауру тәжірибесі
286
 
Денсаулық пен аурудың әлеуметтік себептері
287
 
Алдын алуға болатын өлімнің себептері
288
 
Микродеңгейдегі жауаптар: денсаулыққа сенім үлгісі
289
 
Макродеңгейдегі жауаптар: ауру туғызушылар
290
 
Саулық пен науқастықтың әлеуметтік таралуы
292
 
Гендер
292
 
Әлеуметтік тап
293
 
Нәсіл және этнос
294
 
Жас
295
 
Case study: бұрынғы Кеңес Одағындағы халықтардың өмір жасының қысқаруы
296
 
Менталдық аурулар
298
 
Психикалық аурулар саны қанша?
298
 
Психикалық ауруларға кім шалдығады?
298
 
Әлеуметтік тап ерекшелігі
298
 
Гендерлік ерекшеліктер
299
 
Денсаулық сақтау саласында жұмыс істеу
299
 
Дәрігерлер: кәсіби автономия үшін күрес
299
 
Дәрігерлердің табысы мен беделіне деген ықылас
300
 
Дәрігерлер мәртебесінің өзгеруі
300
 
Медбикелер: кәсіби мәртебе үшін күрес
301
 
Медбикелердің қазіргі мәртебесі
301
 
Медбикелер мәртебесінің өзгеруі
302
 
АҚШ-тағы денсаулық сақтау саласы
302
 
АҚШ-тағы денсаулық сақтау қүны
302
 
Жеке сақтандыру қорлары
303
 
Мемлекеттік бағдарламалар
303
 
АҚШ-тағы медициналық сақтандыруы жоқ адамдар
303
 
Медициналық сақтандыруды кеңейту үшін күрес
304
 
Басқа елдердегі денсаулық сақтау саласы
306
 
Ұлттық денсаулық сақтау саласы
306
 
Төмен бағамен жақсы күтім
307
 
Бұл бізге не береді
307
 
Қорытынды
308
 
Сыни ойлау
309
 
Отбасы
310
 
Дүниежүзіндегі неке және отбасы
311
 
Жалпыға ортақ жайттар
311
 
Мәдениетаралық өзгешеліктер
312
 
Отбасы түрлері
312
 
Неке түрлері
313
 
АҚШ-тағы отбасылық өмірі
314
 
Балалық шақ
314
 
Жастық шақ
315
 
Ересек өмірге өту
316
 
Ересек өмірдің басы
317
 
Жыныстық және романтикалық қарым-қатынас
317
 
Неке нарығын сұрыптау
318
 
Шектеулі неке нарығы
318
 
Орта жас
320
 
65 жас және одан жоғары
321
 
Некедегі рөлдер мен қарым-қатынас
322
 
Некедегі гендерлік ролдер
322
 
Отбасылық қарым-қатынастағы зорлық-зомбылық
323
 
Ата-ана ролі
323
 
Ана және әке атану
324
 
Өгей ата-аналар
325
 
Қазіргі заманғы отбасы
325
 
Некелесу ме әлде бірге тұру ма?
325
 
Балалы болу керек пе, жоқ па?
325
 
Некесіз туған балалар
326
 
Жүктілікті кейінге қалдыру
326
 
Асырап алу
327
 
Баласыз өмір
329
 
Жұмыс пен отбасын қатар алып жүру
329
 
Ажырасу
330
 
Қоғамдық деңгейдегі факторлар
332
 
Бұл бізге не береді?
332
 
Қорытынды
333
 
Сыни ойлау
334
 
Білім және дін
335
 
Білім және діни институттар
336
 
Білім беруге қатысты теориялық көзқарастар
336
 
Құрылымдық-функциялық теория: білім функциялары
336
 
Оқыту және білім беру
336
 
Әлеуметтену
336
 
Іріктеу
337
 
Өзгерістерге ықпал ету
337
 
Конфликт теориясы: білім және теңсіздіктің таралуы
337
 
Білім - капитализм құралы
338
 
Білім - мәдениет құралы
338
 
Білім - адамның мәртебесін айқындаушы
338
 
Білім берудегі теңсіздік
339
 
Символдық интеракционизм: элиталық сабақтастық
340
 
Элитал ық сабақтастық
340
 
Америка білім беру саласындағы қазіргі қайшылықтар
341
 
Бақылау
341
 
Аса маңызды тестілеу
342
 
Мектеп таңдау
342
 
Колледж және қоғам
344
 
Оқуға кім барады?
344
 
Колледжге не үшін бару керек?
345
 
Дінді түсіну
347
 
Дін деген не?
347
 
Дін не үшін керек?
347
 
Дін қазір неге керек? Фундаментализмнің өсуі
348
 
Дінге теориялық көзқарастар
350
 
Дюркгейм: діннің құрылымдық- функциялық теориясы
350
 
Діннің қарапайым түрлері
350
 
Дінніңатқаратын қызметі
350
 
Маркс және басқалар: конфликт теориясы және дін
351
 
Вебер: дін - тәуелсіз күш
352
 
Протестанттықэтика және капитализм рухы
353
 
Дін мен қоғам арасындағы шиеленіс
353
 
Ғибадатхана
353
 
Ғибадатхананың құрылымы мен қызметі
354
 
Секталар
355
 
Секталардың құрылымы мен қызметі
356
 
Жаңа діни қозғалыстар
357
 
Жаңа діни қозғалыстардың құрылымы мен қызметі
357
 
Case study: Ислам
357
 
Жалпыға ортақ Ислам: Мысыр және Иран
358
 
Секталық Ислам: ислам фундаментализмі
359
 
Жаңа діни қозғалыс сипатындағы Ислам: «Ислам ұлты»
359
 
АҚШ-тағы дін
360
 
АҚШ-тағы діни тенденциялар
360
 
Жаңа ғибадатханалардың қалыптасуы
360
 
«Дінсіздердің» көбеюуі
362
 
Діндарлық тенденциялар
363
 
Діндарлықтың салдары
363
 
АҚШ-тағы азаматтық дін
364
 
Бұл бізге не береді?
364
 
Қорытынды
365
 
Сыни ойлау
366
 
Саясат және экономика
367
 
Саясат пен экономикаға кіріспе
368
 
Билік және саясат
368
 
Мәжбүрлеу
368
 
Бедел
368
 
Дәстүрлі бедел
369
 
Харизмалық бедел
369
 
Рационалдық-құқықтық бедел
369
 
Өкімет
369
 
Саясат
370
 
Билік және мемлекет
370
 
Мемлекет
370
 
Мемлекеттік юрисдикция
372
 
Мемлекеттік мәжбүрлеу
372
 
Авторитарлық жүйе
372
 
Демократия
374
 
Case study: Араб көктемі
374
 
Жаһандану және мемлекеттік билік
375
 
Жаһандану және азаматтық
376
 
Кім басқарады? АҚШ-тың демократия үлгісі
376
 
Құрылымдық-функциялық теория: плюралистік үлгі
377
 
Конфликт теориясы: билік-элита үлгісі
377
 
АҚШ-тағы жеке адамдардың басқаруға қатысуы
378
 
Кім дауыс береді?
378
 
Әлеуметтік тап
378
 
Жас ерекшелігі
379
 
Нәсілі және ұлты
380
 
Қандай партия?
380
 
Сайлаушылар неге аз?
381
 
Case study: бұрын сотталған адамды сайлау құқығынан айыру
381
 
Жаңа экономикалық жүйелер
382
 
Капитализм
383
 
Социализм
383
 
Аралас экономика
384
 
Саяси экономика
385
 
Жекешелендіру және АҚШ-тың саяси экономикасы
386
 
АҚШ-тың экономикалық жүйесі
386
 
Постиндустриалдық экономика
386
 
Корпоративтік экономика
387
 
Wall-mart экономикасы
388
 
Дағдарыс кезіндегі экономика
389
 
АҚШ-та жұмыс істеу
390
 
Кәсіп түрлері
390
 
Кәсіби мамандық
390
 
Кәсіпқой емес мамандар
391
 
«Көлеңкелі экономикада» жұмыспен қамтылғандар
391
 
Жұмыссыздық және жұмыспен толық қамтылмау
392
 
Жұмыстың болашағы
393
 
Тұрақсыз жұмыстардың көбеюі
393
 
Экономикадағы өзгерістер
394
 
Технологияның әсері
394
 
Жаһандану және болашақ
396
 
АҚШ-та жұмыс орнын қорғау?
396
 
Бұл бізге не береді?
397
 
Қорытынды
398
 
Сыни ойлау
399
 
Халық саны және урбанизация
400
 
Аз және көп халық
401
 
Халық санының өсуін түсіну
401
 
Бұрынғы кезеңдегі халық саны
402
 
Батыстағы демографиялық өзгерістер
402
 
Өлім-жітімнің азаюы
403
 
Фертильділік коэффициентінің төмендеуі
404
 
Батыстан өзге аймақтағы демографиялық өзгерістер
404
 
Халық және әлеуметтік құрылым: екі мысал
404
 
Гана: бала туу көрсеткіші тым жоғары ма?
405
 
Әлеуметтік рөлдердің бала туу керсеткішіне ықпалы
405
 
Туудың жоғары көрсеткіштерінің қоғамға әсері
406
 
Саяси жауаптар
407
 
Италия: туу көрсеткіші тым төмен бе?
407
 
Әлеуметтік рөлдердің туу керсеткішіне әсері
408
 
Туудың төменгі көрсеткіштерінің қоғамға әсері
408
 
Саяси жауаптар
409
 
Халық және әлеуметтік мәселелер: екі мысал
409
 
Экологиялық апат: халық санына әсері бар ма?
410
 
Дамуы төмен елдердегі кедейлік
411
 
Саяси жауаптар
411
 
АҚШ-тағы халық саны
412
 
Туу көрсеткіштері
413
 
Өлім көрсеткіштері
413
 
Миграция үлгілері
413
 
Иммиграция
413
 
Ішкі миграция
415
 
Урбанизация
418
 
Қала халқының өсуі мен азаюы туралы теориялар
418
 
Кұрылымдық-функциялық теория: қала экологиясы
419
 
Конфликтологиялық көзқарас: ақ нәсілділердің үдере көшуі және үкіметтің субсидиясы
419
 
Заманауи қалалардың болмысы
420
 
Индустриалдық қала
421
 
Постиндустриалдық қалалар
421
 
АҚШ-тағы урбанизация
422
 
Дамуы төмен елдердегі урбанизация
422
 
Тұрғылықты жер және әлеуметтік байланыстар
424
 
Қаладагы өмір
424
 
Теориялық көзқарастар
424
 
Күнделікті қала өмірі
425
 
Қала сыртындағы өмір
427
 
Қала сыртындағы өсім
427
 
Қала маңы аудандарының мәселелері
427
 
Шағын қаладағы және ауылдағы өмір
428
 
Бұл бізге не береді?
430
 
Қорытынды
430
 
Сыни ойлау
431
 
Әлеуметтік өзгерістер
432
 
Қоғам қалай өзгереді?
433
 
Ұжымдық мінез-құлық
433
 
Әлеуметтік қозғалыстар
434
 
Әлеуметтік қозғалыстарға теориялық көзқарастар
435
 
Қурылымдық-функциялық теория: салыстырмалы депривация
436
 
Конфликт теориясы: ресурстарды жұмылдыру
437
 
Символдық интеракционизм теориясы: саяси процесс
438
 
Қозғалыстар неге сәтті немесе сәтсіз аяқталады?
439
 
Әртүрлі ұйымдар және әдістер
439
 
Ресурстарды жұмылдыру
440
 
Қалыпты теңестіру
440
 
Кері қозғалыстар
441
 
Case study: экологиялық қозғалыс қалай жұмыс істейді?
442
 
Экологиялық саясат үшін күрес
442
 
Экологиялық қозғалыстың болашағы
443
 
Технология
444
 
Технология және әлеуметтік өзгерістерге теориялық көзқарастар
445
 
Құрылымдық-функциялық теория: технология және эволюциялық әлеуметтік өзгерістер
445
 
Конфликт теориясы: технология, билік және әлеуметтік өзгеріс
445
 
Жаңа технологияның артықшылықтары мен кемшіліктері
446
 
Жаңа репродуктивті технологиялар
446
 
Ақпараттық технологиялар
448
 
Технологиялық императив
450
 
Ықтимал апаттар
451
 
Бұл бізге не береді?
452
 
Қорытынды
453
 
Сыни ойлау
454
 
ГЛОССАРИЙ
455

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2018 Библиотека (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.