Обложка
 
Бове К.Л., Тилл Дж.В.
Қазіргі бизнес-коммуникация
 [Мәтін] / ауд. А.Қуанышбекова, М.Қожақанова, Д.Мәзен; "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2019.- 736 б.
Ключевые слова: Бове, К.Л. Қазіргі бизнес-коммуникация [Мәтін] / К.Л. Бове, Дж.В. Тилл; ауд. А.Қуанышбекова, М.Қожақанова, Д.Мәзен; "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры.- 14-бас.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2019.- 736 б.- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім.
 

Оглавление 
 
Real-Time Updates - Learn More
19
 
Алғы сөз
21
 
Пролог
43
 
I БӨЛІМ. Бизнес-коммуникация негіздері
51
 
Цифрлық,әлеуметтік және мобайл әлемдегі кәсіби коммуникация
53
 
Коллаборация, тұлғааралық қарым-қатынас және бизнес этикеті
89
 
Әр алуан жаһандық нарықтағы коммуникация мәселелері
125
 
II БӨЛІМ. Үш сатылы жазу процесін қолдану
155
 
Бизнес-хатты жоспарлау
157
 
Бизнес-хатты жазу
187
 
Бизнес-хатты аяқтау
217
 
III БӨЛІМ. Цифрлық,әлеуметтік және визуал медиа
243
 
Цифрлық медиа
245
 
Әлеуметтік медиа
271
 
Визуал медиа
297
 
IV БӨЛIМ. Қысқа хабарлама
333
 
Жағымды хабарлама жазу
335
 
Жағымсыз хабарлама жазу
365
 
Иландыру хабарламасын жазу
407
 
V БӨЛІМ. Баяндама мен ұсыныс
441
 
Ақпаратты табу, талдау және өңдеу
443
 
Баяндама мен ұсынысты жоспарлау
467
 
Баяндама мен ұсынысты жазу және аяқтау
497
 
VI БӨЛІМ. Бизнес-презентация әзірлеу және таныстыру
541
 
Әлеуметтік медиа дамыған ортада презентация әзірлеу
543
 
Презентацияны слайд және өзге де визуал материалдармен безендіру
571
 
VII БӨЛІМ.    Жұмысқа орналасу хатын әзірлеу және жұмысқа тұру сұхбаты
601
 
Карьера жасау және резюме жазу
603
 
Жұмысқа өтініш беру және жұмысқа тұру сұхбаты
637
 
А Бизнес-құжаттардың форматы мен макеті
673
 
В Баяндама дереккөздеріне сілтеме беру
689
 
С Корректура белгілері
695
 
Грамматика, жазу мен сөз қолданысына нұсқаулық
699

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Библиотека КазНАУ (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.