Обложка
 
Хесс Р.
Философияның таңдаулы 25 кітабы
 [Мәтін] / ауд. Ә.Құранбек, А.А.Рыскиева // Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.- Алматы, 2018
Ключевые слова: Никомах этикасы, азаматтық басқару, құқық философиясы
Сый 2018 ж.  

Оглавление 
 
Реми Хесс. Алғы сөз
9
 
Кіріспе
17
 
   Бұл кітапты қалай оқыған дұрыс
19
 
Платон. Симпозиум. Б.д.д. 385 жыл
22
 
Аристотель. Никомах этикасы
36
 
Әулие Аугустин. Тәубе, 400
49
 
Рене Декарт. Ақыл-ойыңды дұрыс бағыттап, ақиқатты ғылымнан іздеу әдісі туралы пайым, 1637
66
 
Томас Гоббс. Левиафан, 1651
79
 
Барух Спиноза. Этика, 1677
95
 
Джон Локк. Азаматтық басқару туралы трактат, 1690
108
 
Готфрид В.Лейбниц. Адам ақыл-ойы жөніндег» жаңа тәжірибелер, 1704-1765
120
 
Жан-Жак Руссо. Адамдар арасындағы теңсіздіктің шығу тегі мен негіздері туралы толғам, 1755
133
 
Иммануил Кант. Таза ақылға сын, 1781-1787
149
 
Артур Шопенгауэр. Дүние ерік пен ұғым-түсінік ретінде, 1844-1859
162
 
Георг В.Ф.Гегель. Құқық философиясы, 1821
176
 
Огюст Конт. Позитивті рух жөніндегі пайымдау, 1844
190
 
Серен Кьеркегор. Үрей ұғымы, 1844
201
 
Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Неміс идеологиясы, 1846
216
 
Фредерик Г.Лө Пле. Әлеуметтік әдіс, 1879
229
 
Фридрих Ницше. Мораль генеалогиясы, 1887
243
 
Зигмунд Фрейд. Сексуалдық теория туралы үш эссе, 1905
255
 
Эдмунд Гуссерль. Уақыттың ішкі санасы феноменологиясының дәрістер, 1905
269
 
Анри Бергсон. Шығармашылық эволюциясы, 1907
281
 
Мартин Хайдеггер. Болмыс және уақыт, 1927
294
 
Гастон Башляр. Ғылыми рухтың қалыптасуы: объективті білім психоанализіне қосылған үлес, 1938
309
 
Жан Поль Сартр. Әдіс мәселесі, 1960
324
 
Анри Лефевр. Жиынтық пен қалдық, 1959
338
 
Жан-Франсуа Маттеи (редактор). Философиялық шығармалар. Сөздік, 1992
351

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2018 Библиотека (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.