Обложка
 
Джонстон Д.
Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін
 [Мәтін] / ауд. Г.З.Әбдірасылова, Г.Ж.Нұрышева // Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.- Алматы, 2018
Ключевые слова: Философия тарихы, философиялық ой, көрнекті философтар, жүйелі күмәндану
Сый 2018 ж.  

Оглавление 
 
Кіріспе
9
 
Сократ пен Платон: от пен күн
14
 
Аристотель: ақылды пайымдау
31
 
Эпикур пен Зенон: жақсы өмірдің сыры
49
 
Акуинолық Томас: нақты өмірдің сыры
63
 
Рене Декарт: жүйелі күмәндану –философиялық әдістің бір түрі
78
 
Локк және Монтескье: либерал мемлекет
90
 
Бенедикт Спиноза: тиянақты ой және байыпты
104
 
Дэвид Юм: эмпириклаық растау
114
 
Иммануил Кант: ақылға сын
124
 
Карл Маркс: тарих үдерісі
135
 
Фридрих Ницше: билікке құштарлық
147
 
Людвиг Витгенштейн: тіл
157
 
Мартин Хайдеггер: тіл және нақты дүние
168
 
Жан-Поль Сартр: эксизтенциалистік азабы
179
 
Жан Деррида: нақты дүниені деконструкциялау
190
 
ҚОРЫТЫНДЫ
204
 
СІЗГЕ ҚЫЗЫҚ КІТАПТАР
211

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2018 Библиотека (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.