Обложка
 
Джон Гэмбл.
Стратегиялық менеджмент негіздері: бәсекелік артықшылыққа ұмытылу
 [текст]: оқулық / Д. Гэмбл, М. Питереф, А. Томпсон ; [ауд. Ж. Кушебаев ; жауапты шығ. Г. Н. Смағұлова].- Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019.- 534 б.
Ключевые слова: Стратегиялық менеджмент, бәсекелестік, макроорта, дифференттеу, нарық нишасы, аутсорсинг
 

Оглавление 
 
Авторлар туралы    
17
 
Алғы сөз    
18
 
КІРІСПЕ ЖӘНЕ ШОЛУ
25
 
1-тарау. Стратегия, бизнес-модельдер және бәсекелік артықшылық
25
 
Айрықша стратегия: маңызы және бәсекелік ұстанымы    
27
 
Компания стратегиясы мен бизнес-моделі арасындағы қатынас
27
 
Стратегия және бәсекелік артықшылықты іздеу    
28
 
Бәсекелік артықшылықты қалыптастыру және турақтандыру қабілетінің маңызы    
30
 
Компанияның стратегиясы уақыт өте келе өзгеруге неге бейім?
32
 
Жеңімпаз стратегияны анықтайтын үш сынақ    
33
 
Стратегия құру және оны іске асыру неліктен маңызды міндет?    
34
 
Алдағы асу    
34
 
Түйін    
35
 
Оқу жаттығулары    
35
 
Симуляцияға арналған жаттығулар    
36
 
Сілтеме    
37
 
2-тарау. Стратегия құру, іске асыру және басқару    
38
 
Стратегияны құру және іске асыру процесі    
39
 
1-кезең. Стратегиялық мұрат, миссия және басты құндылықтарды түзу    
41
 
2-кезең. Мақсат белгілеу    
46
 
3-кезең. Стратегия құру    
49
 
4-кезең. Таңдалған стратегияны енгізу    және іске асыру    
53
 
5-кезең. Нәтижелерді бағалау және түзету енгізу    
54
 
Корпоративтік басқару: директорлар кеңесінің стратегияны құру және іске асыру барысындағы рөлі    
55
 
Түйін    
58
 
Оқу жаттығулары    
59
 
Симуляцияға арналған жаттығулар    
60
 
Сілтеме    
60
 
НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР ЖӘНЕ САРАПТАУ ҚҰРАЛДАРЫ
62
 
3-тарау. Компанияның сыртқы ортасын бағалау    
62
 
Компанияның қызмет атқаратын саласы мен бәсеке ортасын бағалау    
63
 
1-сұрақ. Макроортаның стратегиялық маңызы бар компоненттері қандай?    
63
 
2-сұрақ. Саладағы бәсеке күші қаншалықты күшті?    
66
 
3-сұрақ. Саладағы өзгерісті қозғаушы күштер қандай және олар қалай ықпал етеді?    
79
 
4-сұрақ. Саладағы бәсекелестердің орны қандай?    
82
 
5-сұрақ. Менеджмент қандай стратегиялық мәселелер мен қиындықтарды шешуі керек?    
110
 
Түйін    
112
 
Оқу жаттығулары    
113
 
Симуляцияға арналған жаттығулар    
116
 
Сілтеме    
116
 
СТРАТЕГИЯ ҚҰРУ
118
 
5-тарау. Бес жалпы бәсекелік стратегия    
118
 
Бесжалпы бәсекелік стратегия     
119
 
Темен баға ұсыну стратегиясы    
120
 
Ауқымды дифференттеу стратегиялары    
126
 
Бағытталған стратегиялар (немесе нарық нишасы)    
133
 
Озық баға ұсыну стратегиялары     
136
 
Ресурсқа сүйенетін табысты бәсеке стратегиялары    
138
 
Түйін    
139
 
Оқу жаттығулары    
140
 
Симуляцияға арналған жаттығулар    
141
 
Сілтеме    
141
 
6-тарау. Компанияның бәсекелік позициясын нығайту: стратегиялық қадамдар, мерзім және қызмет аясы     
142
 
Компанияның нарықтағы позициясын жақсарту мақсатында стратегиялық шабуыл жасау    
143
 
Компанияның нарықтағы позициясы мен бәсекелік артықшылығын сақтауда қорғану стратегиясын ұстануы    
146
 
Компанияның стратегиялық шабуылдау және қорғану қадамдарының мерзімін жоспарлау    
147
 
Компанияның нарықтағы позициясын қызмет ауқымы арқылы күшейту    
150
 
Деңгейлес бірігу және қосып алу стратегиясы    
151
 
Сатылы интеграция стратегиялары    
152
 
Аутсорсинг стратегиялары: қызмет ауқымын тарылту    
154
 
Стратегиялық альянстар мен серіктестіктер    
156
  Маңызды ресурстар мен қабілетке қол жеткізу үшін құрылған
 
7-тарау.Халықаралық нарықтағы бәсеке стратегиялары    
161
 
Компаниялар халықаралық нарыққа шығуға неге құштар?    
162
 
8-тарау. Корпоративтік стратегия: әртараптану және мультибизнестік компания    
183
 
9-тарау. Этика, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік, экологиялық түрақтылық және стратегия    
211
  СТРАТЕГИЯНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ №228
 
10-тарау. Стратегияны тиімді іске асыру - бәсекелік артықшылыққа жетудің тағы бір жолы     
228
 
Қосымша    
260

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Библиотека КазНАУ (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.