Обложка
 
Кенни Э.
Батыс философиясының жаңа тарихы
 [текст]: 3-том. Қазіргі заман философиясының бастауы / Э. Кенни.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2019.- 412 б.
Ключевые слова: философия тарихы, гуманизм, Декарт, Кант, этика, таным, метафизика, ақыл мен жан, саясат философиясы, құдай
 

Оглавление 
 
Карта
10
 
Кіріспе
11
 
I Тарау. XVI ғасыр философиясы
16
 
Гуманизм және реформа
16
 
Күнә, рақат және еркіндік
21
 
Билік және ұждан
24
 
Логиканың кұлдырауы
27
 
Скептицизм, әулиелік және надандық
30
 
Контрреформация философиясы
34
 
Джордано Бруно
37
 
Г алилео
41
 
Бэкон
46
 
II Тарау. Декарттан Берклиге дейін
54
 
Декарт
54
 
Гоббс
64
 
Кембридждік платоншылдар
71
 
Локк
73
 
Паскаль
78
 
Мальбранш
83
 
Спиноза
88
 
Лейбниц
98
 
Беркли
105
 
III Тарау. Юмнен Гегельге дейін
111
 
Юм
111
 
Смит және Рид
118
 
Ағарту дәуірі
123
 
Руссо
127
 
Вольф және Лессинг
130
 
Кант
134
 
Фихте мен Шеллинг
144
 
Гегель
147
 
IV Тарау. Таным
153
 
V Тарау. Физика
209
 
VI Тарау. Метафизика
227
 
VII Тарау. Ақыл мен жан
261
 
VIII Тарау. Этика
300
 
IX Тарау. Саясат философиясы
330
 
X ТАРАУ. Құдай
363
 
Хронология
395
 
Қысқартулар мен шартты белгілер
396
 
Пайдаланылған әлебиеттер тізімі
400
 
Иллюстрациялар
409

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Библиотека КазНАУ (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.