Обложка
 
Шо, Малколм Н.
Халықаралық құқық = International Law
 [текст]: 1-том.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2019.- 584 б.
Ключевые слова: бүгінгі халықаралық құқық - ішкі құқық - құқықтық субъектілік - адам құқықтарын қорғау - қылмыстық жауапкершілік - мемлекетті тану - теңіз құқығы - халықаралық қылмыстар - саясат функциясы - ұлт-азаттық қозғалыстар.
 

Оглавление 
 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
7
 
1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ТАБИҒАТЫ МЕН ДАМУ ТАРИХЫ    
17
 
Әлемдік қауымдастықтағы құқық пен саясат    
18
 
Күш қолданудың рөлі    
19
 
Халықаралық жүйе    
21
 
Саясат функциясы    
25
 
Даму тарихы    
27
 
Ерте кезең    
27
 
Орта ғасырлар және қайта өрлеу дәуірі    
31
 
Қазіргі халықаралық құқықтың негізін салушылар    
34
 
Позитивизм мен натурализм    
36
 
ХІХ ғасыр    
38
 
ХХ ғасыр    
41
 
Халықаралық құқыққа коммунистік көзқарас    
42
 
Дамушы елдер    
48
 
2. БҮГІНГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ    
51
 
Халықаралық сипаттағы құқық аясының кеңеюі    
51
 
Қазіргі заманғы теориялар мен олардың түсініктері    
55
 
3. ҚАЙНАР КӨЗДЕР    
72
 
Әдет-ғұрып    
74
 
Шарттар    
92
 
Құқықгың жалпыға ортақ принциптері    
96
 
Сот шешімдері    
105
 
Ғалымдар    
108
 
Халықаралық құқықтың басқа ықтимал қайнар көздері    
109
 
Қайнар көздердің иерархиясы және jus cogens    
116
 
4.ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ІШКІ ҚҰҚЫҚ    
121
 
Теориялар    
122
 
Ішкі құқық нормаларының халықаралық құқықтағы рөлі    
125
 
Халықаралық құқықтың ішкі құқықтық соттарда қолданылуы     
129
 
Соттылыққа жатпау, Мемлекеттік акт доктринасы (act of state)және осыған қатысты доктриналар    
167
 
Атқарушы сертификаттар    
183
 
5. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ СУБЪЕКТІЛЕРІ    
186
 
Құқықтық субъектілік - кіріспе    
186
 
Мемлекеттер    
188
 
Sui generis аумақтық бірліктер    
209
 
Айрықша жағдайлар    
229
 
Әр халықтың өзін-өзі билеу құқығы    
235
 
Жеке тұлғалар    
242
 
Халықаралық ұйымдар    
243
 
Құқықтық субъектілікке қол жеткізу, оның табиғаты мен салдары - кейбір қорытындылар    
244
 
6. АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОРҒАУ    
248
 
Адам құқығының табиғаты    
248
 
Халықаралық құқықтағы адам құқықтарына идеологиялық көзқарастар     
250
 
Адам құқықтарының халықаралық дамуы    
251
 
Кейбір негізгі принциптер    
253
 
Біріккен Ұлттар Ұйымының жүйесі - жалпы сипаттама    
256
 
Кемсітушілікке тыйым салу    
260
 
Өзін-өзі билеу (self-determination) принципі адам құқығы ретінде    
263
 
Азшылықтарды қорғау    
266
 
Біріккен Ұлттар Ұйымы - жүзеге асуы (implementation)    
272
 
Адам құқықтарын аймақтық деңгейде қорғау    
299
 
7. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ ЖЕКЕ ТҮЛҒАНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ    
336
 
Халықаралық қылмыстық соттар мен трибуналдар    
338
 
Халықаралық қылмыстар    
367
 
8. ТАНУ    
381
 
Мемлекетті тану    
382
 
Үкіметті тану    
389
 
Апдын ала тану    
395
 
Тұспалдап тану    
396
 
Шартты турде тану    
398
 
Үжымдық тану    
399
 
Танудың күшін жою
399
 
Танудан бас тарту    
401
 
Танудың құқықтық салдары    
403
 
9. АУМАҚ    
417
 
Хапықаралық құқықтағы аумақ тұжырымдамасы    
417
 
Аумақтық егемендік    
419
 
Жаңа мемлекеттер және аумақтың құқықтық титулы    
421
 
Қосымша аумақты қосып алу    
424
 
Аумақтық тұтастық, өзін-өзі билеу және басқа талаптар    
446
 
«Адамзаттың ортақ игілігі»    
455
 
Полюс аймақтары    
457
 
Жалға алу және сервитут    
460
 
Ғарыш құқығы    
463
 
10. ТЕҢІЗ ҚҰҚЫҒЫ    
470
 
Аумақтық теңіз    
473
 
Халықаралық бұғаздар    
489
 
Іргелес аймақ    
491
 
Айрықша экономикалық аймақ    
493
 
Құрлық қайраңы    
497
 
Теңіздегі делимитация        
503
 
Теңізге шыға алмайтын мемлекеттер    
516
 
Ашық теңіз    
518
 
Халықаралық теңіз табаны    
536
 
Дауларды шешу    
541
 
Басылымда кездесетін халықаралық соттарда қаралған іс атаулары    
550
 
Дөреккөздер    
559

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Библиотека КазНАУ (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.