Обложка
 
Тер-Минасова С.Г.
Тіл және мәдениетаралық коммуникация
 [Мәтін] / ауд. Х.Ордабекова, Ш.Бағиева.- Алматы, 2018.- 320 б.
Ключевые слова: Мәдениет, тіл және мәдениет, ұлттық мінез-құлық, мәдениет айнасы
Сый 2018 ж.  

Оглавление 
 
Алғы сөз
8
 
Қысқартулар тізімі
11
 
Кіріспе
12
 
Негізгі ұғымдар мен түсініктер
15
 
Тіл, мәдениет және мәдениет антропологиясы
19
 
Қазіргі мәдениетаралық коммуникация мәселелерінің өзектілігі
23
 
Мәдениетаралық коммуникация және шет тілдерін үйрену
31
 
Тілдер мен мәдениеттердің табиғатын ашып көрсету үшін оларды салыстырудың рөлі
41
 
ІБөлім ТІЛ-МӘДЕНИЕТ АЙНАСЫ
45
 
Ітарау. Шынайы әлем, мәдениет және тіл. Өзара қатынасы мен ықпалдастығы
45
 
Тіл мен мәдениет арқылы жасалған әлем бейнесі
45
 
Сөйлеу мен коммуникацияның ішкі қиындықтары
60
 
Шетел сөзі – мәдениеттер тоғысы
64
 
Қарапайым анкета толтырудағы мәдениеттер шиеленісі
71
 
Сөздер, ұғымдар мен реалийлердің эквиваленттігі
75
 
Ұғымдарды лексикалық тұрғыдан нақтылау
80
 
Түр-түс атауларының әлеуметтік-мәдени аспектісі
87
 
Тіл – мәдениет сақтаушысы
92
 
ІІтарау.Қоғам мәдениетінің өзгеруі мен дамуының тілдегі көрінісі
103
 
Мәселенің қойылуы
103
 
Көркем әдебиетті түсіну мәселелері. Әлеуметтік-мәдени комментарий арқылы мәдени шиеленістерді шешу
105
 
Әлеуметтік-мәдени комментарийдің түрлері
114
 
Қазіргі Ресейді тіл мен мәдениет арқылы тану
120
 
Орыс студенттерінің Америка мен Ресей жайлы пікірлері: 1992-1999 жылдардағы әлемнің мәдени және тілдік бейнесіндегі өзгерістер
133
 
ІІ Бөлім ТІЛ – МӘДЕНИЕТ ҚҰРАЛЫ
165
 
І тарау. Тілдің жеке тұлғаны қалыптастырудағы рөлі. Тіл және ұлттық мінез-құлық
165
 
Мәселенің қойылуы
165
 
Ұлттық мінез-құлық дегеніміз не? Ол туралы ақпарат көздері
168
 
Жеке тұлға мен ұлттық мінез-құлықты қалыптастырудағы лексика мен грамматиканың рөлі
181
 
Орыс және ағылшын тілді әлемнің тылсым құпиясы. Эмоциялылық.Сана менбайлыққа көзқарас
197
 
Отансүйгіштік және патриотизм
217
 
Күлімсіреу және мәдениеттер тартысы
229
 
ІІ тарау Тіл және идеология
237
 
Мәселенің қойылуы және ұғымдар
237
 
Ресей мен Батыс: идеологияларды салыстыра қарау
240
 
Саяси әдеп немесе тілдік такт
262
 
ІІІ тарау Мәдениеттер тоғысы және мәдениеті(Ақпараттық-реттеуші мақсаттағы мәтіндер арқылы жеке тұлғаны қалыптастыру)
277
 
Мәселенің қойылуы
277
 
Көшелердің атауы
278
 
Ақпараттық-реттеуші белгілер
282
 
Ақпараттық-реттеуші лексиканың таралу, әсер ету тәсілдері
291
 
Ағылшынтілді әлем мәдениетінің хабарландырулар мен үгіт-насихаттағы ерекшелігі
302
 
Орыстілді әлем мәдениетінің хабарландырулар мен үгіт-насихаттағы ерекшелігі
310
 
Қорытынды
317

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2018 Библиотека (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.