Обложка
 
Шульц Д., Шульц С.Э.
Қазіргі психология тарихы
 [Мәтін] / ауд. Б.Қ.Ақын, Д.Б.Боранбаев, Ү.Кеңесбаева [ж.б.т.] // Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.- Алматы, 2018
Ключевые слова: Психология тарихы, философиялық психология, жаңа психология, зоопсихология
Сый 2018 ж.  

Оглавление 
  ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ
 
Мазмұны
8
 
Өзі оқыған дәрістен
20
 
Алғы сөз
22
 
1тарау Психология тарихын зерттеу
25
 
2тарау Философияның психологияға ықпалы
45
 
3тарау Физиологияның психологияға ықпалы
70
 
4тарау Жаңа психология
88
 
5тарау Структурализм
110
 
6тарау Функционализмнің қалыптасуына әсер еткен жағдаяттар
125
 
7тарау Функционализмнің дамуы мен қалыптасуы
151
 
8тарау Қолднабалы психология:функциялық психологияның жалғасы
183
 
9тарау Бихевиоризмнің қалыптасуына әсер еткен жағдаяттар
217
 
10тарау Бихеворизмнің бастауы
239
 
11тарау Қалыптасқаннан кейінгі бихеворизм
264
 
12тарау Гештальт психология
293
 
13тарау Психоанализдің пайда болуы
318
 
14тарау Қалыптасқаннан кейінгі психоанализ
356
 
15тарау Психологияның үздіксіз дамуы
393
 
Глосарий
421
 
Дереккөздер
425
  МАЗМҰНЫ
 
Алғы сөз
22
  1Тарау
  ПСИХОЛОГИЯ ТАРИХЫН ЗЕРТТЕУ
 
Сіз клоунды көрдіңіз бе? Горилла туралы не дейсіз?
25
 
Психология тарихын зерттеу не үшін керек?
26
 
Қазіргі психологияның бастауы
27
  Тарихи деректер:психологияның өткенін қалпына келтіру.
 
Шын мәнінде не болғанын қалай білуге болады?
28
 
Жоғалған және табылған тарихи деректер
30
 
Өзгерілген және жасырылған тарих
30
 
Тарихи мәліметтерді өзгерту: аудармадағы қателік
32
 
Контексте: психологияны құраушы күштер
32
 
Жұмыс факторы
33
 
Соғыс факторы
33
 
Жаңсақ түсінік пен кемсітушілік
34
 
Қорытынды
38
 
Ғылым тарихының тұжырымдамалары
38
 
Тұлғалық теория
38
 
Натуралистік теория
39
 
Қазіргі психология эволюциясы кезіндегі психология мектептері
41
 
Кітаптың жоспары
43
 
Материалды бекіту сұрақтары
43
 
Ұсынылған әдебиеттер
44
  2Тарау
  ФИЛОСОФИЯНЫҢ ПСИХОЛОГИЯҒА ЫҚПАЛЫ
 
Саңғитын үйрек
45
 
Механицизм рухы
45
 
Сағат-ғалам
47
 
Детерминизм және редукционизм
48
 
Детерминизм текті адамдар
48
 
Автоматтар
48
 
Машина текті адамдар
50
 
Есептеу қозғалтқышы
51
 
Ғылым ханшайымы
53
 
Қазіргі ғылымның қалыптасуы
48
 
Рене Декарт (1596-1650)
54
 
Декарттың үлесі:механицизм және мен тәннің арақатынасы
56
 
Тәннің жаратылысы
57
 
Жан мен тәннің өзара әрекеті
58
 
Идеялар туралы ілім
58
 
Жаңа психологияның философиялық негіздері: позитивизм, материализм және эмпиризм
59
 
Огюст Конт(1798-1857)
59
 
Джон Локк(1632-1704)
59
 
Джорж Беркли(1685-1753)
60
 
Джеймс Милль(1771-1836)
63
 
Джон Стюарт Милль(1806-1873)
65
 
Эмпиризмнің психологияға қосқан үлесі
68
 
Материалды бекіту сұрақтары
68
 
Ұсынылған әдебиеттер
69
  3Тарау
  ФИЗИОЛОГИЯНЫҢ ПСИХОЛОГИЯҒА ЫҚПАЛЫ
 
К.Дэвидтің жұмысынан айырылуы: дер кезінде жұмыстан босаған К. Дэвид
70
 
Бақылаушы адамның маңызы
71
 
Физиологияның алғашқы жетістіктері
71
 
Ми фукцияларын зерттеу: ішінен қартаға түсіру
72
 
Ми функцияларын зерттеу: сыртынан қартаға түсіру
73
 
Жүйке жүйесінде жасалағн «үрейлі» зерттеу
75
 
Механикалық рухтың әсері
77
 
Эксперименттік психологияның бастауы
77
 
Неліктен Германияда?
77
 
Герман Фон Гельмгольц (1821-1894)
79
 
Гельмгольцтің өмірі
79
 
Гельмгольцтің жаңа психологияға қосқан үлесі
80
 
Эрнст Вебер(1795-7878)
81
 
Екі нүктенің ажыратпалық межесі
81
 
Білінер-білінбес айырмашылық
82
 
Густав Теодор Фехнер (1801-1887)
82
 
Фехнердің өмірі
82
 
Жан мен тән: өзара сандық бағалау
83
 
Психофизика әдістері
84
 
Жалпы спихология негіздері
87
 
Материалды бекіту негіздері
87
 
Ұсынылған әдебиеттер
87
  4Тарау
  ЖАҢА ПСИХОЛОГИЯ
 
Қазіргі психологияның іспен айналысу мәселесі
88
 
Қазіргі психологияның негізін салушы
89
 
Вильгельм Вундт(1832-1920)
90
 
Вундттың өмірі
90
 
Лейпцигтегі өмірі
90
 
Вундттың мультимедия сыныбы
92
 
Мәдени психология
92
 
Сана тәжірбиесін зерттеу
94
 
Интроспекция әдісі
95
 
Сана тәжірбиесінің элементтері
96
 
Саналы тэжірбие элементтерін ұйымдастыру
96
 
Германиядағы Вундт психологиясының тағдыры
97
 
Вундт психологиясын сынға алу
98
 
Вундттың мұрасы
99
 
Неміс спихологиясындағы өзге ілгерілеушіліктер
100
 
Герман Эббингауз(1850-1909)
100
 
Эббингауздың өмірі
100
 
Оқып-үйрену мәселесін зерттеу
100
 
Сөздегі мағынасыз буындарды зерттеу
101
 
Психологияға қосқан басқа үлесі
103
 
Франц Брентано(1838-1917)
104
 
Ойлау процесін зерттеу
104
 
Карл Штумпф(1848-1936)
105
 
Феноменология
105
 
Освальд Кюльпе (1862-1915)
106
 
Кюльпе мен Вундт көзқарастарындағы қайшылықтар
106
 
Жүйелі эксперименттік интроспекция
106
 
Қалыпсыз ой
107
 
Вюрцбург зкртханасындағы ғылыми ізденістер
108
 
Түсініктеме
108
 
Материалды бекіту сұрақтары
109
 
Ұсынылған әдебиеттер
109
  5Тарау
  СТРУКТУРАЛИЗМ
 
Асқазан зондын жұтқыңыз келе ме?
110
 
Эдвард Брэдфорд Титченер(1867-1927)
111
 
Титченердің өмірі: Сіздің сақалыңыз өртеніп жатыр
111
 
Титченердің экспериментшілері : әйелдерге қатысуға рұқсат етілмейді
111
 
Саналы тәжірбиенің мазмұны
115
 
Стимул қателігі
115
 
Интроспекция
117
 
Сана элементтері
119
 
Титченер өзінің өзінің әдістемесінөзгертті ме?
120
 
Структурализмнің қосқан үлесі
123
 
Материалды бекіту сұрақтары
124
 
Ұсынылған әдебиеттер
124
  6Тарау
  ФУНКЦИОНАЛИЗМНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТКЕН ЖАҒДАЯТТАР
 
Дженниді көруге келген адам
125
 
Психологидағы функцияшылар наразалығы
126
 
Дарвинге дейінгі эволюция
126
 
Эволюциядан қашып құтыла алмайсыз
127
 
Дарвиннің өмірі (1809-1882)
128
 
Адамның жабайы ортадан өркениетті әлемге шығуы
130
 
Табиғи сұрыптталу арқылы болған «Түрлердің шығу тегі туралы» шығармасы
134
 
Құнақ пен Миннесота тышқанын зерттеу
134
 
Дарвиннің психологияға қосқан үлесі
135
 
Жеке адамның айырмашылықтары: Фрэнсис Гальтон(1822- 1911)
137
 
Гальтонның өмірі
137
 
Психикалық тұқымқұалаушылық
139
 
Статистикалық әдістер
140
 
Ақыл-ой қабілеттерін сынау тестілері
141
 
Идеялар ассоциациясы
146
 
Психикалық бейнелер
144
 
Иіс сезу арифметикасы және басқа да оғаш тақырыптар
144
 
Түсініктеме
150
 
Жануарлар психологиясы және функционализмнің дамуы
145
 
Джордж Джон Романес(1848-1894)
146
 
Қ .Ллойд Морган (1852-1936)
148
 
Түсініктеме
149
 
Материалды бекіту сұрақтары
149
 
Ұсынылған әдебиеттер
150
  7Тарау
  ФУНКЦИОНАЛИЗМНІҢ ДАМУЫ МЕН ҚАЛЫПТАСУЫ
 
Құлағына мақта тыққан философ
151
 
Америкаға жеткен эволюция: Герберг Спенсер(1820-1903)
152
 
Әлеуметтік дарвинизм
152
 
Синтетикалық философия
153
 
Машиналар эволюциясының жалғасы
154
 
Герман Холлерит және перфокарталар
154
 
Уильям Джеймс (1842-1910): фукциялық психологияның көріпкелі
155
 
Джеймстің өмірі
155
 
Отбасылық өмірі
158
 
Психология кағидалары
160
 
Психологияның зерттеу объектісі: санаға қатысты жаңа көзқарас
161
 
Психология әдістері
162
 
Прагматизм
163
 
Эмоциялар теориясы
163
 
«Меннің үш түрі
163
 
Әдеттер
164
 
Әйелдердің фукциялық теңсіздігі
164
 
Мэри Уитон Калкинс (1863-1930)
174
 
Түрленгіштік гипотезасы
160
 
Хелен Бредфорд Томпсон Вулли(1874-1947)
166
 
Лета Стеттер Холлингворт (1886-1939)
167
 
Грэнвилл Стэнли Холл (1844-1924)
№168
 
Холлдың өмірі
169
 
Эволюция және дамудың рекапитуляция теориясы
172
 
Түсініктеме
174
 
Функционализмнің қалыптасуы
174
 
Чикаго мектебі
174
 
Джон-Дьюн (1859-1952)
175
 
Рефлектролық доға
175
 
Түсініктеме
176
 
Джеймс Роулен Эджелл(1869-1949)
176
 
Энджеллдің өмірі
176
 
Функциялық психология саласы
178
 
Түсініктеме
178
 
Колумбия университетәндегі функциялық психология
178
 
Роберт сессионс Вудвортс (1869-1962)
178
 
Вудвортстың өмірі
178
 
Динамикалық психология
179
 
Функциялық психологияны сынға алу
180
 
Фукциялық психологияның үлесі
180
 
Материалды бекіту сұрақтары
181
 
Ұсынылған әдебиеттер
181
  8Тарау
  ҚОЛДАНБАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ: ФУНКЦИЯЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ЖАЛҒАСЫ
 
Есірткі заттарын тәркілеу: құтқару психологиясы
183
 
Практикалық психологияның дамуы
184
 
Америкалық психолгияның дамуы
184
 
Экономиканың қолданбалы психологияға ықпалы
186
 
Ақыл-ой қабілетін тексеру
187
 
Джеймс Маккин Кеттелл( 1860-1944)
188
 
Вундтпен бірге жүргізген зерттеуі
188
 
Гальтонмен бірге жүргізген зерттеуі
189
 
Ақыл-ой қабіллетін тексеру
191
 
Түсініктеме
191
 
Психологиялық тестілеуді бастау
191
 
Бине,Терман және ақыо-ой кдэффиценттіне негізделген тест
191
 
Менталды жас
193
 
Бірінші дүниежүзілік соғыс жәнеақыл-ой қабілетін топтық тексеру
193
 
Тұлғаның типін анықтауға арналған топтық тестілер
194
 
Қоғамның сынақты қабылдауы
194
 
Медицина және техника саласындағы идеялар
195
 
Нәсілдік мәселелер
196
 
Тест сұрақтарындағы мәдениетке қатысты қате түсініктер
197
 
Әйелдердің тестілеу қозғалысына қосқан үлесі
197
 
Клиникалық психология қозғалысы
199
 
Лайтнер Уитмер (1867-1956)
199
 
Лайтнер Уитмердің өмірбаяны
199
 
Балаларға арналған психологиялық клиника
201
 
Түсініктеме
202
 
Клиникалық психологияның дамуы
202
 
Писхологиядағы индустриалды –ұйымдастыру қозғалысы
203
 
Уолтер Дилл Скотт (1869-1955)
203
 
Скоттың өмірбаяны
203
 
Жарнама және адамдарға ықпалы
205
 
Қызметкерлерді іріктеу
205
 
Түсініктеме
206
 
Дүниежузілік соғыстардың әсері
206
 
Хоторндағы зерттеулер мен ұйымдастыру факторлары
207
 
Лилиан Гилберт
208
 
Хьюго Мюнстерберг (1863-1916)
208
 
Мюнстербергтің өмірбаяны (1863-1916)
208
 
Америка сапары
210
 
Сот психологиясы және куәгерлердің түсініктері
211
 
Психотерапия
212
 
Индустриалды психология
212
 
Түсініктеме
213
 
АҚШ-тағы қолданбалы психология: ұлттық мания
213
 
Түсініктеме
215
 
Материалды бекіту сұрақтары
215
 
Ұсынылған әдебиеттер
216
  9Тарау
  БИХЕВИОРИЗМНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТКЕН ЖАҒДАЯТТАР
 
Ақылды жылқы Ганс
217
 
Жаңа ғылымның қалыптасуына жасалған қадам
218
 
Революцияға ұласу
219
 
Позитивизм ролі
219
 
Зоопсихологияның ролі
219
 
Жак Леб(1859-1924)
220
 
Егеуқұйрықтардың, құмырсқалар мен жануарлардың санасы
218
 
Зоопсихолог болудың машақаты
222
 
Объективті зоопсихология машақаты
222
 
Ганс, шынында ақылды болды ма?
223
 
Эдвард Ли Торндайк (1874-1949)
224
 
Торндайктың өмірбаяны
225
 
Жануарлармен қош айтысу
225
 
Коннекционизм
226
 
Арнайы жәшік
226
 
Үйрету заңдылықтары
227
 
Түсініктеме
228
 
Иван Петрович Павлов (1849-1936)
228
 
Павловтың өмірбаяны
228
 
Отбасылық өмірі
229
 
Аңыз адам
230
 
Шартты рефлексттер
231
 
Із-түзсіз жоғалғандар: тізе рефлекстері және ұмытшақтық
233
 
Түсініктеме
234
 
Владимир Бехтерев(1857-1927)
236
 
Байланыстырылған рефлекстер
235
 
Түсініктеме
236
 
Функциялық психологияның бихевиоризмге әсері
236
 
Психология бағытының өзгеруі
237
 
Материалды бекіту сұрақтары
238
 
Ұсынылған әдебиеттер
238
  10Тарау
  БИХЕВИОРИЗМНІҢ БАСТАУЫ
 
Психолог,бала және балға: мұны үйде қайталамаңыз
239
 
Кішкентай Альбертке не болды?
240
 
Джон Б.Уотсон (1878-1958)
240
 
Уотсонның өмірі (1878-1958)
240
 
Магистратурада оқыған жылдары
241
 
Бихеворизмнің дамуы
243
 
Уотсонның әйелдер жайлы көзқарасы
247
 
Уотсонның пікірі қайшылығын тудырған бағдарламасы
249
 
Бихеворизм әдістері
250
 
Механистикалық дәстүріді жалғастыру
251
 
Бихеворизм зерттейтін мәселелер
252
 
Түйсік
252
 
Эмоциялар
253
 
Альберт Питер және қоян
254
 
Ойлау процестері
255
 
Бихеворизмнің танымал үндеуі
256
 
Батылдыққа толы жаңа әлем
256
 
Психологияның қарқынды дамуы
257
 
Уотсон бихеворизмін сынға алу
258
 
Карл Лэшли (1890-1958)
258
 
Уильям Мак-Дугалл (1871-1938)
259
 
Уотсон – Мак-Дугалл пікірталасы
260
 
Уотсон бихеворизмнің психологияны дамытуға қосқан үлесі
261
 
Материалды бекіту сұрақтары
262
 
Ұсынылған әдебиеттер
262
  11Тарау
  ҚАЛЫПТАСҚАННАН КЕЙІНГІ БИХЕВИОРИЗМ
 
Жануарлардың ақыл-ойы дамуын зерттеу
264
 
Бихеворизмнің үш кезеңі
265
 
Операционизм
265
 
Эдвард Чейз Халл ( 1884-1952)
269
 
Мақсатты бихеворизм
267
 
Аралық айнымалы шама
268
 
Үйрену теориясы
268
 
Түсініктеме
269
 
Кларк Леонард Халл(1884-1952)
269
 
Халлдың өмірі
269
 
Механицизм рухы
270
 
Объективті әдіснама және сандық бағалау
270
 
Жігер
271
 
Үйрену
271
 
Түсініктеме
272
 
Беррес Фредерик Скиннер (1904-1990)
272
 
Скиннердің өмірі
273
 
Колледжде және магистратурада оқу кезеңі
273
 
Өмірінің соңғы жылдары
274
 
Скиннердің бихеворизмі
275
 
Оперантта шарттылық
276
 
Нығайту тәртібі
277
 
Жүйелі апроксимация: мінез-құлықты қалыптастыру
279
 
Автоматтандырылған манеж
279
 
Көгершіндер соғысқа барады
280
 
Уолден Екі: бихевористер қоғамы
280
 
Мінез –құлық модификациясы
281
 
Скиннер бихеворизмін сынау
282
 
Скиннер бихеворизмінің қосқан үлесі
283
 
Әлеуметтік бихеворизм :когнитивті қарсылық білдіру
283
 
Альберт Бандура (1925)
283
 
Әлеуметтік когнитивті теория
284
 
Жанама нығайту
284
 
Өміріміздегі модельдер
285
 
Теледидар мен шынайы өмірдегі зорлық-зомбылық
285
 
Тұлғаның тиімділігі: өзіне сену
285
 
Тұлға тиімділігін зерттеу нәтижелері
286
 
Ұжымдық тиімділік
286
 
Мінез-құлықты өзгерту
287
 
Түсініктеме
287
 
Джулиан Роттер (1916-2014)
288
 
Когнитивті процестер
288
 
Бақылау локусы
289
 
Кездейсоқ жаңалық
290
 
Түсініктеме
290
 
Бихевиоризм тағдыры
291
 
Материалдарды бекіту сұрақтары
291
 
Ұсынылған әдебиеттер
292
  12Тарау
  ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГИЯ
 
Тосын инсайт (түсінік)
293
 
Гештальт революциясы
294
 
Көздің көргенінен де көп перцепция (қабылдау)
294
 
Гештальт-психологияның қалыптасуына әсер еткен жайттар
296
 
Физикадағы «уақыт рухының» өзгеруі
297
 
Фи феномені: Вундт психологиясына қарсы шығу
297
 
Макс Вертхаймер (1880-1943)
298
 
Курт Коффка (1886-1941)
299
 
Вольфганг Келлер (1887-1967)
300
 
Гештальт революциясының табиғаты
302
 
Перцепцияның константтықтары
302
 
Анықтама беру мәселесі
303
 
Перцепцияның гештальт қағидалары
303
 
Үйренуге қатысты гештальт зерттеулері: қырағылық және маймылдар менталитеті
305
 
Түсініктеме
305
 
Адамдардың нәтижелі ойлауы
309
 
Изоморфизм
309
 
Гештальт-психологияның таралуы
310
 
Бихевиоризммен күрес
311
 
Фашистік Германиядағы гештальт-психология
311
 
Өріс теориясы: Курт Левин (1890-1947)
312
 
Левиннің өмірі
312
 
Тіршілік кеңістігі
312
 
Мотивация және Зейгарник эффектісі
313
 
Әлеуметтік психология
314
 
Гештальт-психологияны сынау
315
 
Гештальт-психологияның үлесі
316
 
Материалдарды бекіту сұрақтары
316
 
Ұсынылған әдебиеттер
317
  13Тарау
  ПСИХОАНАЛИЗДІҢ ПАЙДА БОЛУЫ
 
Бұл жай ғана түс пе еді?
318
 
Психоанализдің дамуы
318
 
Жаңа ой мектебі
319
 
Психоанализдің қалыптасуына әсер еткен жайттар
320
 
Ертеректегі бейсана теориялары
320
 
Бейсана ұғымының таралуы
321
 
Психикалық ауытқуларды емдеудің бұрынғы амал-тәсілдері
321
 
Гуманистік жолмен емдеу
322
 
Психиатриялық емдеудің дамуы
323
 
Гипноз
324
 
Гипноз құрметке бөленді: Шарко мен Жане
325
 
Чарльз Дарвиннің ықпалы
325
 
Фрейдке дейінгі жыныстық қатынас
326
 
Фрейдке дейінгі катарсис және түс көру
327
 
Зигмунд Фрейд (1856-1939)
327
 
Фрейдтің кокаин қолдануы
328
 
Үйленуі және балалары
329
 
Анна О. Оқиғасы
329
 
Невроздың жыныстық қатынасқа байланысты себебі
331
 
Истерияны зерттеу
332
 
Балаларды жыныстық қатынасқа азғыру мәселесі
332
 
Фрейдке жыныстық қатынасы туралы
334
 
Фрейдтің неврозы
334
 
Фрейдтің өз түсін талдауы
335
 
Жетістік шыңы
335
 
Фрейдтің АҚШ-қа келуі
336
 
Басқаша ойлау, науқастану және қашу
337
 
Фрейдтің емдеу әдістері
340
 
Фрейд – психотерапевт
341
 
Фрейд және дәстүрлі психология
342
 
Психоанализ – мінез-құлық жүйесі
342
 
Инстинкттер
343
 
Мінез-құлық деңгейлері
343
 
Үрей
345
 
Мінез-құлық дамуының психосексуалды кезеңдері
345
 
Фрейд жүйесіндегі механицизм және детерминизм
346
 
Психоанализ және академиялық психология: салыстыру
348
 
Психоаналитикалық ұғымдардың ғылыми негізі
349
 
Психоанализді сынау
350
 
Мәлімет жинау
350
 
Әйелдерге қатысты көзқарасы
351
 
Психоанализге қосқан үлесі
351
 
Американың поп мәдениеті және психоанализ мәселелері
352
 
Материалдарды бекіту сұрақтары
354
 
Ұсынылған әдебиеттер
354
  14Тарау
  ҚАЛЫПТАСҚАННАН КЕЙІНГІ ПСИХОАНАЛИЗ
 
Жалғыздықта өткен балалық шақ
356
 
Психоанализдегі бәсекелес фракциялар
357
 
Неофрейдистер және эго психологиясы
357
 
Анна Фрейд (1895-1982)
358
 
Бақытсыз балалық шақ
358
 
Сәйкестік дағдарысы
359
 
Бала анализі
359
 
Түсініктеме
360
 
Карл Юнг (1875-1961)
360
 
Юнгтің өмірі: тағы бір бақытсыз балалық шақ
360
 
Фрейд әке
361
 
Жүйкеге түскен салмақ
362
 
Юнгтің аналитикалық психологиясы
363
 
Ұжымдық бейсана
363
 
Архетиптер
364
 
Интроверсия және экстраверсия
365
 
Психологиялық типтер: функциялар мен ұстанымдар
365
 
Түсініктеме
365
 
Әлеуметтік психология теориялары: «уақыт рухының» қайта шабылдауы
366
 
Альфред Адлер (1870-1937)
367
 
Адлердің жастық шағы
367
 
АҚШ-та танымал тұлғаға айналуы
368
 
Индивидуалды психология
368
 
Өзін-өзі кем сезіну
368
 
Өмір салты
369
 
Өздік сезімнің шығармашылық әлеуеті
369
 
Баланың дүниеге келу теориясы
369
 
Адлердің көзқарасы тудырған пікірталас
370
 
Зерттеу жұмыстарының көмегі
370
 
Түсініктеме
371
 
Карен Хорни (1885-1952)
371
 
Хорни және оның әкесі
371
 
Тұрмысқа шығуы, күйзелісі және жыныстық қатынасы
372
 
Фредпен келіспеушіліктері
373
 
Базальды үрей
373
 
Невротикалық қажеттілік
373
 
Өзін-өзі идеал деп бағалау
374
 
Хорни және феминизм
374
 
Түсініктеме
375
 
Тұлға теориясының эволюциясы: гуманистік психология
375
 
Гуманистік психологияның қалыптасуына алдыңғы буынның әсер етуі
376
 
Гуманистік психологияның болмысы
376
 
Абрахам Маслоу (1908-1970)
377
 
Маслоудың жастық шағы
377
 
Шерудің тамашалауы
377
 
Өз әлеуетінің толық ашылуы
378
 
Түсініктеме
378
 
Карл Роджерс (1902-1987)
381
 
Роджерстің өмірі
381
 
Ғажайып қиялдар
382
 
Жүйке бұзылуы
382
 
Адам әлеуетінің толық ашылуы
383
 
Толыққанды өмір сүретін адамдар
383
 
Түсініктеме
384
 
Гуманистік психологияның тағдыры
384
 
Позитивті психология: бақыт туралы ғылым
385
 
Мартин Селигман (1942)
386
 
Қиындықты көп көрген жеткіншек
386
 
Позитивті психологияның қарқынды дамуы
386
 
Ақша және бақыт
387
 
Адамның денсаулығы мен жасы
388
 
Үйлену
388
 
Мінез-құлық
388
 
Бақытқа тағы қандай факторлар әсер етеді?
389
 
Өркендеу:бақыттың жаңа деңгейі
389
 
Түсініктеме
390
 
Тарихтағы психоаналитикалық дәстүр
390
 
Материалды бекіту сұрақтары
391
 
Ұсынылған әдебиеттер
391
  15Тарау
  ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ҮЗДІКСІЗ ДАМУЫ
 
Жасап көріңіз, бұл сізге ұнауы мүмкін
393
 
Шахмат чемпионы ақылды компьютерден жеңілді
393
 
Ой мектептерін ой елегінен өткізу
394
 
Структурализм, функционализм, гештальт-психология
394
  Бихевиоризм мен психоанализ 395
 
Психологиядағы когнитивті қозғалыс
395
 
Когнитивті псигологияның қалыптасуына әсер еткен жайттар
396
 
Физикадағы уақыт рухының өзгеруі
397
 
Когнитивті психологияның қалыптасуы
398
 
Джордж Миллер (1920-2012)
398
 
Махаббат жеңеді
398
 
Гарвард және сиқырлы жеті саны
399
 
Когнитивті зерттеулер орталығы
399
 
Уақытты келген идея
400
 
Ульрик Найссер(1928-2012)
400
 
Аутсайдер
400
 
Өзін-өзі тану
400
 
Бағытты өзгерту
401
 
Сағаттан компьютерге дейін
402
 
Заманауи компьютерлердің пайда болуы
402
 
Жасанды интеллект
403
 
Алан Тюрингтің өмірі (1912-1954)
404
 
Тюринг және Ақшақар
404
 
Барып тұрған әдепсіздік
404
 
Тюринг тестін тапсыру
405
 
Шахмат чемпионы
406
 
Когнитивті психологияның болмысы
406
 
Когнитивті нейробиология
407
 
Бұл жаңа френология ма?
407
 
Ойлау мүмкін ете алады
408
 
Интроспекцияның оралуы
408
 
Бейсананың когнитивтілігі
409
 
Бұл бұрынғы бейсана емес
409
 
Ақылды бейсана
409
 
Жануартану
410
 
Жануарлардың ойлай алу мәселесі :жақтастар мен қарсыластар
411
 
Жануарлардың мінез-құлқы
441
 
Когнитивті психологияның қазіргі ахуалы
412
 
Табыстың белгілері
412
 
Жағдаяттық когниция (таным)
413
 
Когнитивті жүктеме
413
 
Когнитивті қозғалыстың сыншылары
413
 
Эволюццциялық психология
414
 
Окып –үйренуден де маңызы ерек биология
414
 
Психологияда бірлік бар ма,өзі?
415
 
Эволюциялық психологияға алдыңғы буынның әсері
415
 
Уильям Джеймс
415
 
Бихевиоризм
416
 
Алдын ала болжамды процестер
416
 
Когнитивті революция
416
 
Әлеуметтік биологияның ықпалы
417
 
Эволюциялық психологияның қазіргі жағдайы
417
 
Тарих әлі жасалуда: ол шексіз
415
 
Материалды бекіту сұрақтары
416
 
Ұсынылған әдебиеттер
419
 
Глосарий
421
 
Дереккөздер
425

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2018 Библиотека (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.